Състезания по математика, чиито резултати могат да се използват при държавен план – прием за ученици от IV клас

 1. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – областен кръг – 23.03.2019 г.

 2. Пролетно математическо състезание, 30.03.2019 г. 

3. Математическо състезание „Питагор“, 13.04.2019 г.

 4. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, 18.05.2019 г.