СБНУ и тази година организират състезания.
 Таксата за участие отново е 6 лв.

 

 

 

Състезания по математика, чиито резултати могат да се използват при държавен план – прием за ученици от IV клас

 1. Областен кръг на Олимпиада по математика

2.Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – областен кръг – 23.03.2019 г. 

3. Математическо състезание „Питагор“, 13.04.2019 г.