Седмично разписание ІІ учебен срок/ от 07.02. до 31.05.

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Английски език

Английски език

Български език и л-ра /л./

Български език и л-ра /б/

Английски език

2.

 

Математика /ЗИП/

Бълг. език и л-ра /ЗИП/

Бълг.ез. и л-ра /б./

Математика

Математика

3.

Човекът и обществото

Математика

Математика

Човекът и природата

Физ. възп. и спорт

4.

Физ. възп. и спорт

Бълг. език и л-ра /лит./

Дом. бит и техника

Изобр. изкуство

Бълг.ез. и л-ра/ФКРУ/

  5.

Български език и л-ра /л./

Музика

Музика

 Изобр. изкуство

Бълг.ез. и л-ра/ФКРУ/

6.

Час на класа

 

 

 

Физ. възп. и спорт/мод./

 

График на учебните занятия:

Понеделник - ІІ смяна - от 13,30 до 17,50 часа

вторник- ІІ смяна- от 13,30 ч до 17,40 часа

сряда - ІІ смяна- от 13,30ч до 17,40 часа

четвъртък - ІІ смяна - от 13,30 ч до 17,40 часа

петък - ІІ смяна - от 13,30 ч  до 18,20 часа

Дни за консултации:

понеделник - ІІ смяна- от 18,00ч до 18,40ч.

 сряда    -  ІІ смяна- от 17,40 ч до 18,20 ч.